Levering: kosten en voorwaarden

Bepaalde producten worden als gevaarlijk beschouwd en moeten daarom vervoerd worden door een gespecialiseerde transporteur (ADR-transport). Deze producten kunnen enkel binnen België geleverd worden, terwijl de andere producten ook in de onderstaande landen geleverd kunnen worden. 

Als een bestelling uit meerdere producten bestaat waarvan minstens een product een gevaar kan inhouden, geldt tevens de regel dat levering enkel mogelijk is binnen België.

Leveringstarief indien de bestelling geen producten bevat die een gevaar inhouden:

Belgïe 

0 tot 9,99 Kg : € 9,99
10 tot 19,99 kg : € 11.98
30 tot 39,99 Kg : € 19,03
40 tot 49,99 Kg : € 21,27
50 tot 59,99 Kg : € 23,47
60 tot 69,99 Kg : € 25,72
70 tot 79,99 Kg : € 27,93
80 tot 89,99 Kg : € 37,29
90 tot 100 Kg : € 48,40
Meer dan 100 kg: Op aanvraag


Frankrijk 

0 tot 29,99 Kg : € 30,98
30 tot 39,99 Kg : € 42,93
40 tot 49,99 Kg : € 48,80


Corsica 

0 tot 29,99 Kg : € 83,65
30 tot 39,99 Kg : € 95,60
40 tot 49,99 Kg : € 101,47


Luxemburg, Duitsland en Nederland 

0 tot 4,99 Kg : € 10,33
5 tot 9,99 Kg : € 14,22
10 tot 14,99 Kg : € 16,08
15 tot 25 Kg : € 20,61


Rest van Europa en de wereld 

Op aanvraag 


Leveringstarief indien de bestelling minstens een product bevat dat een gevaar inhoudt (ADR-transport):

Enkel leverbaar in België

0 tot 29,99 Kg : € 17,41
30 tot 39,99 Kg : € 19,03
40 tot 49,99 Kg : € 21,27
50 tot 59,99 Kg : € 23,47
60 tot 69,99 Kg : € 25,72
70 tot 79,99 Kg : € 27,93
80 tot 89,99 Kg : € 37,29
90 tot 100 Kg : € 48,40
Meer dan 100 kg: Op aanvraag


Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en bevestigd door POLYESTER VAN DAMME, gebeurt het vervoer van de goederen altijd op risico van de koper.
Klachten zijn enkel ontvankelijk op voorwaarde dat er bij ontvangst van de goederen op de verzendingsbon van de transporteur een voorbehoud wordt gemaakt over het aantal en de aard van de beschadigde of ontbrekende producten en op voorwaarde dat dit voorbehoud schriftelijk aan ons bevestigd wordt binnen 7 dagen na de ontvangst. Dit geldt ook voor tekortkomingen en zichtbare gebreken.

De leveringstermijnen worden ter informatie meegegeven en wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering uitgevoerd door de transportfirma. Tenzij anders overeengekomen, kan de niet-naleving van deze termijnen geen aanleiding geven tot een ontbinding, een weigering van de goederen, een terugbetaling van de kosten of een schadevergoeding of interesten.

Alle pakketten zijn verzekerd. Indien u zichtbare schade vaststelt, kunt u het pakket weigeren of de zichtbare schade vermelden op de bon van de leverancier.

U kunt uw bestelling ook komen ophalen in onze showroom Quai Saint-Léonard 16b in 4000 Luik, België:

- Van maandag tot zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 
- Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

Zodra het te ruilen pakket terug is, kunnen we een omruil- of een creditnota maken.
Elke klacht met betrekking tot de levering moet onmiddellijk na ontvangst van de goederen worden gedaan.