Verzakingsrecht

Conform artikel 47 § 1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming beschikt de consument over een verzakingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de bestelling om de gekochte producten die niet naar zijn zin zijn op eigen kosten terug te sturen.

Indien de klant goederen terugstuurt, kan hij vragen om de betaalde bedragen terug te betalen of om het product om te ruilen.

De kennisgeving van de koper moet gebeuren via ons online formulier in uw klantenruimte.

Bij die gelegenheid en indien de koper zich gehouden heeft aan de termijn zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf, krijgt hij een nummer toegekend ter goedkeuring van de terugzending.

Indien de koper het pakket terugstuurt en POLYESTER VAN DAMME daarvan via mail op de hoogte brengt binnen de bovenvermelde termijnen, zijn de kosten voor de terugzending van het pakket altijd voor rekening van de klant.

Er zal gevraagd worden aan de klant om de teruggestuurde artikelen met de grootste zorg te beschermen.

Bij een ongegronde terugzending behoudt POLYESTER VAN DAMME zich het recht voor om een latere bestelling te weigeren. Voor vragen over de voorwaarden inzake verzaking kunt u een e-mail sturen naar info@polyester-vandamme.com